Bestyrelsesarbejdet rummer andet og mere end formelle og faktuelle aspekter. Skal I skabe værdi som bestyrelse, må I være i stand til at etablere stærke, gensidigt tillidsfulde og forpligtende relationer til hinanden og til direktør og direktion.

Etnovator ApS hjælper bestyrelser med at oprette
– og genoprette – tillidsfulde relationer, så I bevarer motivationen i bestyrelsesarbejdet og virksomheden får mest værdi ud af at have netop jer siddende i sin bestyrelse.

Al vores arbejde med bestyrelser tager udgangspunkt i jeres faktiske opgave, jeres ressourcer, jeres udfordringer og jeres ønsker til bestyrelsesarbejdet. Vi arbejder med små og store bestyrelser uanset ejerforhold.

Hør nærmere og få referencer på +45 30286448

YDELSER

FOREDRAG: KOM BEDST FRA START SOM NY BESTYRELSE

Bestyrelsesmøder er spændende arenaer for store og vigtige beslutninger. Men de kan også være arenaer for magtkampe og andre typer af ødelæggende bestyrelsesadfærd, der hæmmer samarbejde, motivation og ikke mindst værdiskabelse for virksomheden.

Invester i jeres fremtidige bestyrelsessamarbejde med et foredrag om, hvordan I hurtigt får etableret tillidsfulde og værdiskabende relationer til hinanden og til direktør og direktion.

Foredraget runder også hvilke typer af opslidende og ukonstruktiv bestyrelsesadfærd I skal være opmærksomme på, årsagerne til at de kan opstå og
Ikke mindst, hvordan I dæmmer op for mistillidsfulde og egennyttige magtkampe og grupperinger i bestyrelsen.

Foredraget kan med fordel lægges, når den nye bestyrelse træder sammen første gang, men det kan også lægges, når I trænger til et boost i motivation og sammenhold f.eks. under eller efter udeblevne resultater eller fejlslagne tiltag, hvor presset på samarbejdet vil være størst.

Foredraget skræddersys i samarbejde med formanden.

SPARRING & COACHING: SKAB SUCCES SOM BESTYRELSESFORMAND

Som bestyrelsesformand er din fornemmeste opgave at skabe rammerne for et godt samarbejdsklima internt i bestyrelsen og med virksomhedens direktør og direktion. Du sidder med andre ord med en af de vigtigste nøgler til bestyrelsens og virksomhedens succes.

Men tillid og godt samarbejde kommer ikke af sig selv, blot I har styr på nøgletal, lovgivning og procedurer for bestyrelsesarbejdet. Med et sparrings og coachingforløb lærer du som bestyrelsesformand, hvordan du skaber:

Tillid og samarbejde
Åben og reel dialog
Kultur for konstruktiv uenighed og divergerende synspunkter
Rettidig håndtering af negativ bestyrelsesadfærd som skjulte agendaer, magtspil, grupperinger, egennyttig adfærd
Afbalanceret gruppedynamik mellem medlemmer, direktør og direktion
Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering
Fastholdelse af fælles mål under fejlbeslutninger og udeblevne resultater

Sparrings- og coachingforløbet tager udgangspunkt i dit arbejde som bestyrelsesformand, kobler viden om relationer med dine konkrete udfordringer og visioner for bestyrelsesarbejdet og giver dig overblik og redskaber, du kan sætte i værk med det samme i bestyrelsesarbejdet.

I et sparrings- og coachingforløb kan du proaktivt teste ideer og nye tiltag inden du afprøver dem i praksis. Som formand kan du også bruge rådgivningen til at adressere ødelæggende bestyrelsesadfærd og rette op på samarbejdet.

FORVENTNINGAFSTEMNING: FÆLLESFORLØB FOR NYE BESTYRELSER

Bestyrelsers begyndelser er fyldt med optimisme. Her fungerer samarbejdet internt i bestyrelsen og med direktør/direktion som regel godt. Erfaringsmæssigt kan bestyrelsens relationer, tillid og samarbejde blive sat på prøve, hvis resultater ikke viser sig som forventet. Dette kan I dæmme op for fra bestyrelsesstart ved at afstemme jeres forventninger til hinanden og til jeres fælles opgave i det fremtidige bestyrelsesarbejde:

Formål (mission)
Værdier
Ambitioner – hvad vil I opnå?
Risikovillighed
Arbejdsfordeling
Rolleafklaring
Guidelines for samarbejdet – the do´s and don´ts
”Kriseberedskab” hvis samarbejdet begynder at gå skævt

Ofte er bestyrelser mest optagede af de formelle og faktuelle aspekter ved bestyrelsesarbejdet og glemmer – intentionelt eller ikke intentionelt – at forholde sig til de interpersonelle aspekter af arbejdet i bestyrelsen.

Etnovator ApS faciliterer i samarbejde med bestyrelsesformanden et afklaringsforløb, der skal sikre, at I som ny bestyrelse får taget de nødvendige forholdsregler for jeres kommende samarbejde – og hjælper jer med at afdække, præcisere, blive enige om og nedfælde et samarbejdsdokument, som vil væres jeres fremtidige referencepunkt for jeres arbejde i bestyrelsen.