Lederudvikling

Flyt dig!

Etnovator har ledere i udviklingsforløb, som har viljen og modet til at lade sig flytte.

Vi flytter dig bedst i trianglen mellem tilførslen af ny viden, dyb refleksion over din ledelsespraksis og afprøvningen af nye erkendelser, metoder og handlemåder i din hverdag som leder.

Udviklingsforløb er 100 % fortrolige.

 

METAREFLEKSIV LEDELSE 

32794072843_791654d3b2_n

Du sætter retningen. Men hvor dybt forstår du sammenhængen mellem dine beslutninger og deres faktiske udkomme på tværs og nedad til i organisationen? Hvor nytænkende er dine refleksioner? Hvor skarpe er de beslutninger, du træffer?

Metarefleksivitet er dit sjette ledelsesgear. Metarefleksivitet sætter dig i stand til at træffe mere velfunderede og gennemtænkte beslutninger. Metarefleksiv ledelse skærper bredt dine ledelseskompetencer, men er særligt nødvendig i strategisk ledelse og i ledelse af innovation og disruption.

I et udviklingsforløb i det metarefleksive lederskab lærer du at styre uden om business-as-usual tænkning og beslutninger. Du bliver skarp til systematisk at reflektere over, hvorfor du gør, som du gør og hvorfor andre omkring dig gør, som de gør. Du lærer at se dine ubevidste grundantagelser, som er fundament for mange af dine automat beslutninger udefra, så du evner at udføre dine ledelsesopgaver på et langt mere velovervejet grundlag.

Udviklingsforløbet henvender sig primært til øverste ledelseslag, men også ledere med personaleansvar har gavn af forløbet

 

 

 

 

 

PROSOCIALT LEDERSKAB

23397677054_b97fe3cf95_n

Du har det formelle personaleansvar. Men ved du også, hvordan du vinder dine medarbejderes tillid? Ved du, hvordan du med dit personlige lederskab fremmer effektivitet og samarbejde og hæmmer dårligt psykisk arbejdsmiljø og konflikter?

Prosocial ledelse er evnen til konsistent at lede til virksomhedens og medarbejdernes bedste. Prosocial ledelse er forskellen på, om du lykkes eller fejler som personaleleder. Prosocial ledelse giver dig ro og overblik i emotionelt tilspidsede situationer som konflikter og svære samtaler, som skaber uro hos selv erfarne personaleledere.

Et udviklingsforløb i prosocial ledelse giver dig neurovidenskabens vigtigste indsigter i, hvordan du lykkes med personaleledelse. Dine relationskompetencer styrkes, så du bliver skarp til at forstå dig selv og dine medarbejdere, at regulere dine tanker og din adfærd og at sætte kursen på et godt psykisk arbejdsklima.

Udviklingsforløbet henvender sig særligt til ledere med personaleansvar, men kan med fordel på grund af opbygningen af relationskompetencer også gavne ledere i øverste ledelseslag.


Ring og hør nærmere om udviklingsforløb på telefon +45 30286448