Mægling

Mægling er et fortroligt samtaleforløb, der kan sættes i gang, når to parter ikke længere selv er i stand til at tale sig frem en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter. Det kan være to ledere, to kollegaer, en leder og en kollega eller andre parter, hvor en manglende løsning på konflikten kan have store omkostninger enten personligt, økonomisk eller karrieremæssigt.

Fordelen ved mægling er, at metoden både adresserer det konkrete indhold af konflikten og den beskadigede relation mellem de to parter. Dette giver større mulighed for en langtidsholdbar løsning og at konflikten ikke breder sig til andre områder eller trapper yderligere op.

Mægling giver de uenige parterne mulighed for at få vendt og løsnet op for alle anstødssten, der er opstået undervejs i konfliktens opbygning og herefter i fællesskab at opstille og beslutte sig for forskellige konkrete løsninger af konflikten.

Mægleren sikrer en konstruktiv og respektfuld dialog, mens parterne selv med mæglerens hjælp har mulighed for at finde fælles, holdbare løsninger.

Mægling foregår over 1-3 sessions af halvanden times varighed. I enkelte tilfælde kan flere mæglingssessions foretages.

Etnovator tilbyder kun mæglingsbistand i arbejdsrelaterede konflikter.


Ring og hør nærmere om mægling på telefon +45 30286448