Når virksomhedsopkøb ikke gennemføres skyldes dette ofte menneskelige faktorer.

Sælger og køber har begge interesse i en succesfuld transaktion, men der kan være mange modsatrettede hensyn og følelser på spil for begge parter.

Gensidigt manglende forståelse, ringe tillid, et dårligt forhandlingsklima og endog konflikter i forløbet gør virksomhedsoverdragelsen unødigt tungt og resulterer ikke sjældent i, at forhandlingerne bryder sammen.

Køber og sælger har dermed spildt tid og ofte mange penge i forsøget.

Etnovator ApS hjælper såvel købere som sælgere med at skabe et sundt og gensidigt tillidsfuldt forhandlingsforløb.

Vi yder typisk sparring og rådgivning før og under forhandlingsforløbet, det vil sige som forberedelse til det første fysiske møde mellem købers og sælgers ledelse og indtil forhandlingerne er ført til ende og en gensidig aftale eventuelt kan indgås.

Hør nærmere på + 45 3028644

YDELSER

OPLÆG: FORSTÅ PSYKOLOGIEN BAG MERGERS & ACQUISITIONS

På dette tre timers oplæg får I en solid introduktion til de vigtigste redskaber og indsigter, som I med fordel kan bringe i spil for at skabe et godt forhandlingsklima og overkomme knaster i forhandlingsprocessen.

Oplægget introducerer jer til neuropsykologien bag sælgers og købers følelser, behov og reaktioner og giver jer redskaber fra forhandlingsteknik og konfliktmægling.

Hvad er der på spil for køber og sælger?

 • Følelser i forhandlinger: fra ballademager til værdifuldt redskab
 • Neuropsykologien bag følelser
 • Sådan læser du dem, du forhandler med
 • Bevar roen og reager konstruktivt

Sådan skaber I et godt forhandlingsklima

 • Samarbejdets DNA
 • Hvad er et godt forhandlingsklima og hvordan skaber I det?
 • Fra mistillid til tillid med enkle greb

Overkom knaster i forhandlingen

 • Hvad kendetegner et dårligt forhandlingsklima?
 • Hvorfor bryder forhandlinger sammen?
 • Tegn på konflikt og hvordan I overvinder konflikt
 • Effektiv spørgeteknik

SPARRING & RÅDGIVNING PÅ SIDELINJEN UNDER FORHANDLINGER

Et forhandlingsforløb under et virksomhedsopkøb kan være hårdt, langt, opslidende og trække store mentale veksler på de forhandlende parter. Dette kan have stor negativ indflydelse på udkommet af forhandlingerne.

Vi yder løbende rådgivning og sparring under hele forhandlingsforløbet til såvel købere som sælgere. Vores sparring og rådgivning hjælper jer med at:

 • Etablere og fastholde et godt forhandlingsklima
 • Debriefe efter hårde forhandlinger, så forhandlingerne ikke løber sur i personlige angreb og personligt nag.
 • Skabe overblik og forståelse for, hvad der er på spil i forhandlingerne for begge parter, hvilke store knaster, der skal overkommes og hvordan de overkommes.
 • Krise- og konflikthåndtering, hvis forhandlingerne går skævt.
 • Lette det mentale pres på de, der forhandler.

Sparring og rådgiving på sidelinjen kan med stor fordel igangsættes inden forventeligt vigtige og langstrakte forhandlinger.

Sparring og rådgivning kan også bringes i spil, hvis forhandlinger er gået i hårdknude.

OBSERVATION UNDER FORHANDLINGER + SPARRING & RÅDGIVNING

Ønsker I et skarpt fokus på de psykologiske sider af forhandlingerne i virksomhedsopkøb, og de skjulte muligheder, der ligger her for at opnå et godt resultat, deltager vi, såfremt begge parter godkender dette, som jeres observatør i forhandlingerne.

Observationerne kombinerer vi med sparring og rådgivning for at hjælpe jer med at:

 • Identificere muligheder og forhindringer for at opnå et godt resultat
 • Justere eller lægge en ny strategi for de kommende forhandlinger
 • Etablere og fastholde et godt forhandlingsklima
 • Debriefe efter hårde forhandlinger, så forhandlingerne ikke løber sur i personlige angreb og personligt nag.
 • Skabe overblik og forståelse for, hvad der er på spil i forhandlingerne for begge parter, hvilke store knaster, der skal overkommes og hvordan de overkommes.
 • Krise- og konflikthåndtering, hvis forhandlingerne går skævt.
 • Lette det mentale pres på de, der forhandler.