Etnovator ApS hjælper virksomheder og organisationer med at bygge stærke og profitable relationer til gavn for bundlinje og mennesker.

Hos os får I den fornødne viden og de rette kompetencer til at opbygge og optimere relationer internt og eksternt.

Vi arbejder på tværs af virksomheder og organisationers mange forretningsområder – vores viden om menneskelige relationer er universel og direkte implementerbar uanset forretningsområde.

Vi trækker på praksiserfaring og på forskningsviden i neurovidenskab, psykologi og antropologi fra verdens førende forskningsinstitutter om hvad der fremmer og hæmmer gode relationer. Herunder egen forskning.

Arbejder I med os, arbejder I på at opfylde FNs verdensmål 8 og 16 om at skabe anstændige jobs og bygge fredelige og inkluderende institutioner.

Fortrolighed er en selvfølge, derfor oplyses referencer kun efter samtale.

Kontakt Etnovator ApS på +45 30286448

Anne-Marie Christensen
Direktør i Etnovator ApS

Anne-Marie har en magistergrad i antropologi fra Aarhus Universitet med forskningsspeciale i konfliktdynamikker og er desuden uddannet konfliktmægler.

Anne-Marie har 15 års erfaring i arbejdet med optimering af relationer og løsning af konflikter.

Anne-Marie bruges bredt i de danske medier som ekspert på relationer og konfliktløsning

Blogger ved Børsen Ledelse og forfatter til flere bøger om konfliktløsning & forsoning

Anne-Marie har desuden arbejdet med strategisk og brugerdrevet innovation, ledersparring og forandringsledelse for Novo Nordisk, LeoPharma og Vejle Kommune