Drivkraften bag Etnovator er en dyb interesse for mekanismerne bag menneskelig interaktion og hvordan de kan bringes i spil til gavn for bundlinje og arbejdsmiljø.

Inspirationen hentes tre steder. I egen forskningsviden om danskernes holdninger, vaner og adfærd i konflikt. I praksiserfaring med ledelse, samarbejde og konflikt. Og i de mange videnskaber, som beskæftiger sig med at afkode, hvad der kognitivt, emotionelt, hormonelt og sprogligt foregår i menneskelig interaktion.

S-H-copy

Etnovator ApS drives af Anne-Marie Christensen.

Mag. art. i antropologi med forskningsspeciale i konfliktadfærd fra Aarhus Universitet og konfliktmægler.

Bruges som ekspert i de danske medier på ledelse, samarbejde og konflikt.

Har tillige arbejdet i en årrække med brugerdrevet og strategisk innovation for private og offentlige virksomheder som Novo Nordisk, Leo Pharma og Vejle Kommune

Fast klummeskribent på Børsen Ledelse om ledelse og organisation.