Vores kursusprofil

Vores kurser tager udgangspunkt i dine udfordringer og redskaberne, du lærer hos os, er direkte anvendelige i dit arbejde. Vi arbejder med dine og dine medkursisters egne udfordringer. Du vil eventuelt blive bedt om at tilsende en kort, anonymiseret case inden kurset afholdes.

Vores læringsform er dialogbaseret med vægt på kortere oplæg, øvelser og refleksion. Vi ved, at redskaberne virker nemme på papiret, men er svære i praksis. Derfor kan vi maksimum have 12 deltagere på vores kurser.

Vi forventer et højt niveau af engagement og aktiv deltagelse af vores kursister. Du kan forvente det samme af din kursusleder.

Vores kurser kan afholdes som interne kurser, individuelle forløb eller som foredrag. Vi udvikler også gerne et kursus eller et forløb særligt for dig, hvis du skulle ønske dette.

Vi vil være de bedste til at give dig brugbar viden om og redskaber til at forbedre relationer mellem mennesker. Derfor evaluerer vil alt, hvad vi laver. Vi kan godt lide ros, men vi bliver bedst af din helt ærlige mening.

Har I et Call Erhverv Samarbejdsabonnement gives 25 % i rabat på kurser.

Tilmelding

Du tilmelder dig vores kurser ved at sende en mail til kursus@etnovator.com. Vi skal bruge dit navn, stillingsbetegnelse, din mailadresse og telefonnummer (primært mobil i tilfælde af, hvis vi skal kunne træffe dig på kursusdagen) samt hvilket kursus, du gerne vil meldes til. For fremsendelse af faktura skal vi bruge virksomhedens navn, adresse og kontaktperson. Kursister fra offentlige arbejdspladser bedes tillige oplyse EAN-nummer.

Afmelding indenfor tilmeldingsfrist
Når du tilmelder dig, får du en bekræftelse på din tilmelding. Der er tilmeldingsfrist på 45 dage før kursusstart på alle kurser med mindre andet er anført. Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmelding bindende. Du kan frit afmelde din tilmelding uden beregning såfremt det foregår før tilmeldingsfristens udløb.

Afmelding efter tilmeldingsfrist
Bliver du forhindret i at deltage efter tilmeldingsfristens udløb, er du velkommen til at give din plads videre til en kollega. Fortæl os inden kurset, hvem vi får glæde af at have på kursus i stedet for dig. Ved udeblivelse opkræves også det fulde gebyr.

Anonymiseret case
Efter tilmeldelsesfristens udløb får du en mail om optagelse på kurset. Såfremt kurset gennemføres bedes du fremsende en anonymiseret case fra dit arbejde, som beskriver en situation, du finder særligt svær at håndtere. I optagelsesmailen får du et par spørgsmål at beskrive din case ud fra.

Force majeure
I tilfælde af force majeure (gælder også kursuslederens sygdom) forbeholder vi os retten til at aflyse kurset frem til selve kursusdagen. De udgifter, du måtte have haft i forbindelse med kurset ud over kursusgebyret som f.eks. hotelværelse, kan vi desværre ikke erstatte. Hvis vi er nødt til at aflyse et kursus, tilbagebetaler vi dit fulde kursusgebyr indenfor 7 hverdage.

Kursusmateriale
Alle priser er inklusiv forplejning for eksterne kurser og kursusmateriale for interne som eksterne kurser. Du får udleveret kursusmateriale på selve kursusdagen.

Interne kurser
Ved interne kurser gælder det, at kurset kan aflyses frem til 30 dage før den aftalte afholdelse uden beregning. Indenfor 30 dage før afholdelse faktureres for hele kurset. Ligeledes faktureres der indenfor de 30 dage før kurset også for de tilmeldte deltagere, der ikke deltager i kurset som beregnet.

Overnatning
Overnatning er med mindre andet er anført i kursusbeskrivelse inkluderet i kursusprisen.

Betaling
Fakturering af kursusgebyr sker umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb og for interne kurser 30 dage før kursets afholdelse. Betalingen for kurset forfalder 7 dage før kurset afholdes.

For eventuelle spørgsmål om kursernes indhold kontakt Etnovator ApS på
+45 30 28 64 48.