Etnovators foredrag er tankevækkende, kloge, underholdende og provokerende.

Vi afholder faste og skræddersyede foredrag på konferencer, temadage, kick off møder med videre for private og offentlige virksomheder, bestyrelser, organisationer og erhvervsnetværk på dansk og engelsk.

Hør nærmere på + 45 3028644

”Meget stor tak for et yderst inspirerende og engageret oplæg i dag om metarefleksiv ledelse! Som du kunne høre og mærke, var det et emne og nogle overvejelser, som satte gang i tankerne. Og indimellem provokerede – på den gode måde”

Karin Garre

VL 42

FN VERDENSMÅL – FRA DIFFUSE VÆRDIER TIL IMPLEMENTERET STRATEGI

Der er store overlap mellem arbejdet med innovation og FNs verdensmål.

I halvandet år arbejdede jeg som innovationsbooster i en større dansk kommune. I den tid var jeg ansvarlig for at udvikle en innovationsstrategi, der omlagde 3 % af et stort budget, nedbrød siloer i organisationen, ændrede på samarbejdet i ledelsen og fordrede et radikalt anderledes syn på faglighed, resultatmåling, serviceleverance og kerneydelser. Kort sagt: et kæmpe arbejde med at omsætte diffuse tanker til konkrete og målbare handlinger.

Nu står vi så med de fantastiske muligheder for såvel bæredygtighed, konkurrencefordele og vækst og alle de afledte gevinster, der ligger i FNs verdensmål. Men hvordan kommer såvel private som offentlige virksomheder i gang med det praktiske arbejde? Hvordan sikrer I, at FNs verdensmål ikke bliver endnu et buzzword uden commitment i organisationen? Hvordan sikrer I solide og uprætentiøse fremskridt? Og hvilke grupper af overvejelser kan I med fordel gøre jer inden og efter at arbejdet med målene er gået i gang?

Book dette foredrag og få inspiration fra maskinrummet til, hvordan I kan omsætte diffuse verdensmål til konkrete resultater og være generator for vækst, udvikling og bæredygtighed.

60 minutter. For bestyrelser og øverste ledelser. Kan udvides som workshop 

PROFITABLE  RELATIONER 

Kvaliteten af menneskelige relationer på arbejdspladsen er ikke en tilfældighed. De er heller ikke en ressource virksomheder har råd til ikke at forfølge systematisk.

I dette foredrag får I præsenteret forskningsresultater fra nogle af verdens vigtigste undersøgelser og forskningsinstitutioner om, hvad der fremmer gode menneskelige relationer og hvordan I som virksomhed eller organisation kan arbejde bevidst og systematisk med at skabe profitable relationer på individ- og organisationsniveau internt og eksternt til ansatte, kunder, leverandører og omverden. 

Foredraget varer 60 minutter og kan udvides til en workshop for den øverste ledelse med dialog og øvelser med jeres virksomhed i centrum

FORLØS INNOVATIONS KRAFTEN I VREDE BORGERE

Offentlige institutioners økonomi er konstant i fare for at blive udhulet af brændende platforme; dvs fremtidige negative udviklinger i for eksempel antallet af ældre med demens, patienter med behandlingskrævende kroniske sygdomme eller klimaforandringer. Men der er én brændende platform, som de offentlige institutioner helt har overset; nemlig de vrede borgere.

De vrede borgere klager som aldrig før over den offentlige service. På tværs af alle offentlige sektorer bruger ansatte stigende mere tid på at servicere vrede borgere. Men selvom fænomenet er til at tage og føle på for alle offentlige institutioner, fejes den vrede borger stadig oftest af som en borger, der nok er tidskrævende, men som ikke kan tages helt alvorligt.

I denne keynote, som delvist er beskrevet i en artikel i Danske Kommuner, sættes fokus på vrede borgere som en brændende platform, som offentlige institutioner i fremtiden må tage alvorligt og som kan være vigtige vejvisere til innovation af serviceleverancer, nye forhold mellem borgeren og det offentlige og som vil anvise vejen til udviklingen af nye fagkompetencer i fremtiden. Måske er vrede borgere en skjult ressource til innovation, ikke en belastning?

Få en forsmag på elementer i keynoten her

Foredraget er relevant for ansatte og ledere på tværs af alle offentlige institutioner.

60-90 minutter

SÅDAN LØSER DU KONFLIKTER UDEN ORD

Forskning fra ind- og udland viser, at vedvarende konflikter forkorter levetiden. Konflikter forringer også arbejds- og livsglæde.

Danske topledere fra 550 private og offentlige virksomheder vurderer, at ledere i deres egne organisationer scorer lavest på evnen og viljen til at håndtere konflikter. Enten håndteres konflikter med hård hånd eller også undgås konflikter. 

Etnovator ApS har udviklet en metode til håndtering af selv svære konflikter uden brug af ord, konfrontrationer og langvarige møder. Metoden har bund i videnskaben om, hvad der får os til at forbinde os følelsesmæssigt med hinanden, hvad der driver konflikter og I får et real life eksempel på, hvordan konflikter, der ser uløselige ud, kan transformeres uden brug af ord. 

Book dette foredrag som inspiration til ledergruppen. 

60 minutter. Foredraget kan udvides til en workshop for virksomhedens top- og mellemledere