Etnovator har C-niveau ledere i coaching og udviklingsforløb, som har viljen og modet til at lade sig flytte.

Vi flytter dig bedst i trianglen mellem tilførslen af ny viden, ærlig refleksion over din ledelsespraksis og afprøvningen af nye erkendelser, metoder og handlemåder i din hverdag som leder.

 

Vores coaching og udviklingsforløb gør dig til en high performance leder gennem udviklingen af din EQ:

Din evne til selvrefleksion og selvkontrol
Din evne til at forstå og læse bagom andres følelser og reaktioner
Din evne til at forstå mellemmenneskelige dynamikker
Din evne til at skabe psykologisk tryghed, motivation og følgeskab hos andre

Et udviklingsforløb strækker sig fra 8 sessioner af to times varighed til længerevarende forløb alt efter dit udviklingsbehov og de konkrete udfordringer, du står i:

FORANDRINGER

• Innovation & disruption

• Organisationsforandringer & kulturændringer

• Strategiimplementering

• Fusioner & sammenlægninger

KRISEHÅNDTERING

• Omdømme & tillid internt og eksternt

LEDELSE & PERSONALE

• Medarbejderinddragelse

• Forandringsledelse

• Samarbejdsvanskeligheder

• Konflikter & forhandlinger

 

Alle forløb skræddersys efter indledende samtale

Hør nærmere og få referencer på +45 30286448